قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تویسرکان و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> تویسرکان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 08:10

اتوکار: VIP 2+1

23 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> تویسرکان

شهرهای بین راهی

ملایر

شنبه

1399/10/27 ساعت 08:30

اتوکار: V I P

10 صندلی خالی

760,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> تویسرکان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

750,000 ریال

      تاریخ حرکت