قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> تویسرکان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

ملایر, اراک

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا۳۲نفره تک صندلی

15 صندلی خالی

605,000 ریال

453,750 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> تویسرکان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 08:10

اتوکار: VIP 2+1

17 صندلی خالی

600,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> تویسرکان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1

20 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> تویسرکان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 13:30

اتوکار: ولووB9 VIP تختشو
02144672006تلفن هماهنگی

15 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> تویسرکان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1

7 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت