قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> تویسرکان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ملایر, اراک

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 08:00

اتوکار: VIPتلفن تماس جهت رزرو بلیط۰۹۱۲۸۱۷۳۹۱۵

25 صندلی خالی

605,000 ریال

544,500 ریال
تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> تویسرکان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 08:10

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> تویسرکان

شهرهای بین راهی

همدان

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 13:00

اتوکار: ولووB9 VIP تختشو

20 صندلی خالی

600,000 ریال

تعاونی 5 کیان سفر پاسارگاد پایانه غرب

پایانه غرب -> تویسرکان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> تویسرکان

شهرهای بین راهی

همدان

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 13:30

اتوکار: ولووB9 VIP تختشو
02144672006تلفن هماهنگی

20 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت