قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس رزن و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> رزن

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 12:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

38 صندلی خالی

350,000 ریال

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> رزن

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 13:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

29 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت