قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> رزن

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 12:15

اتوکار: Scania classicus 2+2

45 صندلی خالی

290,000 ریال

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> رزن

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 13:15

اتوکار: Scania classicus 2+1

32 صندلی خالی

420,000 ریال

357,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت