قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> نهاوند

شهرهای بین راهی

ملایر

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مان vip
www.asiasafar.ccتخفیف شناور

23 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> نورآباد (لرستان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ملایر

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۲۹ نفره*

10 صندلی خالی

385,000 ریال

346,500 ریال
همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> ملایر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:30

اتوکار: تک صندلی سه محور۳۶ نفره

32 صندلی خالی

380,000 ریال

342,000 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> نورآباد (لرستان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ملایر

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

32 صندلی خالی

290,000 ریال

232,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> نورآباد (لرستان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ملایر

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا /۴۴

28 صندلی خالی

290,000 ریال

232,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت