قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ملایر و تخفیف در ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> نورآباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

ملایر

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس VIP-تخت شو
09127048612* 09375185950 مومنی

21 صندلی خالی

720,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> ملایر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی/۳۲نفره

15 صندلی خالی

580,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> تویسرکان

شهرهای بین راهی

ملایر

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 08:30

اتوکار: V I P

12 صندلی خالی

720,000 ریال

      تاریخ حرکت