قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 16:30

اتوکار: مارال وی ای پی /۲۵نفره

17 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 18:00

اتوکار: مارال وی ای پی /۲۵نفره

19 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 19:30

اتوکار: مارال وی ای پی /۲۵نفره

21 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 21:30

اتوکار: مارال وی ای پی /۲۵نفره

21 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 22:30

اتوکار: مارال وی ای پی /۲۵نفره

20 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت