قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس نهاوند و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

توره

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 16:30

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی وماسک (تلفن:7-55185401)

6 صندلی خالی

760,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

توره

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 18:00

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی وماسک (تلفن:7-55185401)

13 صندلی خالی

760,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

توره

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 19:30

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی وماسک (تلفن:7-55185401)

14 صندلی خالی

760,000 ریال

      تاریخ حرکت