قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:00

اتوکار: مارال وی ای پی /۲۵نفره

17 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:00

اتوکار: مارال وی ای پی /۲۵نفره

24 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 09:00

اتوکار: مارال وی ای پی /۲۵نفره

25 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 10:00

اتوکار: مارال وی ای پی /۲۵نفره

24 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 11:00

اتوکار: مارال وی ای پی /۲۵نفره

23 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت