قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

اراک

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 07:30

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

15 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

اراک

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 09:00

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

19 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> نورآباد (لرستان )

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

ملایر, نهاوند (همدان )

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 09:29

اتوکار: VIP25نفره

22 صندلی خالی

505,000 ریال

378,750 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

اراک

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 10:00

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

20 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

اراک

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 11:00

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

23 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت