قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس لردگان و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> ایذه

شهرهای بین راهی

بروجن, زرین شهر, لردگان

شنبه

1399/11/04 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی۳۰ نفره

20 صندلی خالی

960,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> ایذه

شهرهای بین راهی

لردگان

شنبه

1399/11/04 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30

21 صندلی خالی

960,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> ایذه

شهرهای بین راهی

لردگان

شنبه

1399/11/04 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1

15 صندلی خالی

1,140,000 ریال

      تاریخ حرکت