قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2

17 صندلی خالی

290,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

32 صندلی خالی

290,000 ریال

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+1

8 صندلی خالی

350,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس ولو 44

0 صندلی خالی

290,000 ریال

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:30

اتوکار: classicus 2+2

34 صندلی خالی

290,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت