قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس دورود و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> دورود

شهرهای بین راهی

ازنا

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 08:45

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شو (پذیرائی ویژه وماسک)

13 صندلی خالی

760,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> دورود

شهرهای بین راهی

ازنا

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 09:30

اتوکار: ولووبی ۹ پذیرائی /ماسک

19 صندلی خالی

450,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> دورود

شهرهای بین راهی

ازنا

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 10:15

اتوکار: ولووبی ۹
ترمینال جنوب

12 صندلی خالی

450,000 ریال

      تاریخ حرکت