قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> دورود

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ازنا

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 08:10

اتوکار: وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره
ترمینال جنوب

13 صندلی خالی

500,000 ریال

400,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> دورود

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ازنا, اراک

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 08:15

اتوکار: ولووبی /۹

41 صندلی خالی

300,000 ریال

270,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> دورود

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ازنا, اراک

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 08:45

اتوکار: VIP

20 صندلی خالی

505,000 ریال

454,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> دورود

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ازنا, اراک

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 09:00

اتوکار: ولووبی /۹

40 صندلی خالی

300,000 ریال

270,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> دورود

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ازنا, اراک

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 10:45

اتوکار: VIP

22 صندلی خالی

505,000 ریال

454,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت