قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> دورود

شهرهای بین راهی

ازنا, اراک

شنبه

1399/04/21 ساعت 10:15

اتوکار: ولووبی ۹
ترمینال جنوب

36 صندلی خالی

360,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> دورود

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

ازنا, اراک

شنبه

1399/04/21 ساعت 10:45

اتوکار: ولوبی ۹-۴۴نفره*تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

39 صندلی خالی

360,000 ریال

306,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> دورود

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 11:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

605,000 ریال

514,250 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> دورود

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

ازنا, اراک

شنبه

1399/04/21 ساعت 12:15

اتوکار: مان وی آی پی تخت شوبا پدیرائی ویژه*تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

16 صندلی خالی

605,000 ریال

514,250 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> دورود

شهرهای بین راهی

ازنا, اراک

شنبه

1399/04/21 ساعت 12:30

اتوکار: ولوو بی ۹ سالار
ترمینال جنوب

34 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت