قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> سمنان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 05:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره

34 صندلی خالی

200,000 ریال

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> سمنان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 06:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره

38 صندلی خالی

205,000 ریال

184,500 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> دامغان

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 06:45

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۳۱نفره
ترمینال جنوب

24 صندلی خالی

220,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> سمنان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

آرادان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 07:15

اتوکار: سی۴۵۷

40 صندلی خالی

205,000 ریال

184,500 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> دامغان

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 07:30

اتوکار: ولوو بی ۷
ترمینال جنوب

36 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت