قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان, سمنان

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 08:00

اتوکار: ولوبی ۹-۴۴نفره

31 صندلی خالی

205,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان, سمنان

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 09:00

اتوکار: ولووبی ۹ / ۴۶

41 صندلی خالی

205,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان, سمنان

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 11:00

اتوکار: VIP

16 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان, سمنان

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 12:15

اتوکار: ولووبی ۹ / ۴۶

42 صندلی خالی

205,000 ریال

رويال سفر

سکوي دوم بيهقي -> شاهرود

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 12:45

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
اتوکار سيروسفر-مشترک با رويال

0 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت