قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> اردبیل

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 07:45

اتوکار: اسکانیا تخت شو۲۵VIPنفره

25 صندلی خالی

905,000 ریال

724,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 07:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تخت شو تلفن رزرو 09126187046

25 صندلی خالی

905,000 ریال

769,250 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> اردبیل

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 08:30

اتوکار: vip25 تخت شو

25 صندلی خالی

900,000 ریال

765,000 ریال
تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اردبیل

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

زنجان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 08:30

اتوکار: VIP25نفره
09123022803حسین زاده تعاونی3

14 صندلی خالی

905,000 ریال

769,250 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 08:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
جاده سرچم 09919762218

32 صندلی خالی

750,000 ریال

562,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت