قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اردبیل و تخفیف در ترمینال تهران

آرتا سبلان پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، تخت.شو.(درسا)بافاصله.گذاری.وپروتکل.بهداشتی

12 صندلی خالی

1,140,000 ریال

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
09121508035شاپورسلیمی09362508035

7 صندلی خالی

1,140,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 22:00

اتوکار: vip25 تخت شو

17 صندلی خالی

1,140,000 ریال

      تاریخ حرکت