قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

آرتا سبلان پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:00

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع، تخت.شومانیتوردار(درسا)ضدعفونی.یک.ساعت.قبل.حرکت.وپک.بهداشتی

24 صندلی خالی

905,000 ریال

769,250 ریال
تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اردبیل

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:30

اتوکار: VIP25نفره

22 صندلی خالی

905,000 ریال

769,250 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

905,000 ریال

769,250 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> اردبیل

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:45

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

905,000 ریال

آسوده سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

905,000 ریال

633,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت