قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> نیر

شهرهای بین راهی

اردبیل

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 19:00

اتوکار: مان ۳۲ نفره
ترمینال جنوب

20 صندلی خالی

625,000 ریال

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> نیر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 19:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
09121508035شاپورسلیمی

25 صندلی خالی

625,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> نیر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 20:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

12 صندلی خالی

625,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت