قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> نیر

شهرهای بین راهی

اردبیل

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 19:30

اتوکار: VIP25نفره

23 صندلی خالی

905,000 ریال

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> نیر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 19:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
09121508035شاپورسلیمی

25 صندلی خالی

750,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> نیر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 20:30

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت