قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به عسلویه

آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> عسلویه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 10:45

اتوکار: اتوبوس vipمارال وی ای پی
www.asiasafar.ccتخفیف شناور

0 صندلی خالی

1,320,000 ریال

1,188,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلويه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیراز, فیروزآباد (فارس )

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 10:45

اتوکار: وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

0 صندلی خالی

1,320,000 ریال

1,188,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلويه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیراز, فیروزآباد (فارس )

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 10:45

اتوکار: وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

0 صندلی خالی

1,320,000 ریال

1,188,000 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> عسلویه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 12:30

اتوکار: VIP 2+1
55185347-52

0 صندلی خالی

1,320,000 ریال

1,188,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلويه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیراز, سعادت شهر, فیروزآباد (فارس )

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 12:45

اتوکار: وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

9 صندلی خالی

1,320,000 ریال

1,188,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت