قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس عسلویه و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس ), شیراز

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 10:30

اتوکار: وی آی پی درسا مانیتوردار تخت شو

15 صندلی خالی

2,000,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس ), شیراز

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 12:45

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

15 صندلی خالی

2,000,000 ریال

آسیا سفر تهران ترمینال جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> عسلویه 09353066636

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس مارال وی ای پی مانیتوردارشارژاختصاصی
www.asiasafar.cc

5 صندلی خالی

2,000,000 ریال

      تاریخ حرکت