قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

آسیا سفر تهران ترمینال جنوب (خزانه)

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> عسلویه 09353066636تماس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/17 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس vip تخت شو وی ای پی
www.asiasafar.ccتخفیف شناور

13 صندلی خالی

1,585,000 ریال

1,268,000 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> عسلویه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/17 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1

10 صندلی خالی

1,585,000 ریال

1,347,250 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلویه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیراز, سعادت شهر, آباده

جمعه

1399/05/17 ساعت 18:05

اتوکار: وی آی پی تخت شو

21 صندلی خالی

1,580,000 ریال

1,264,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلويه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس ), شیراز, آباده

جمعه

1399/05/17 ساعت 18:15

اتوکار: وی آی پی شارژردار۲۵صندلی تخت شو۰۲۱۵۵۱۸۵۳۸۸

10 صندلی خالی

1,585,000 ریال

1,347,250 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلویه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیراز, آباده, سعادت شهر

جمعه

1399/05/17 ساعت 19:30

اتوکار: وی آی پی سه محور اسکانیا

26 صندلی خالی

1,580,000 ریال

1,264,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت