قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به عسلویه

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

عسلویه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:45

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

1,100,000 ریال

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> عسلویه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1

5 صندلی خالی

880,000 ریال

880,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلويه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیراز, فیروزآباد (فارس )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

16 صندلی خالی

1,100,000 ریال

990,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> عسلويه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شیراز, آباده, سعادت شهر, اصفهان, شهرضا

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: وی آی پی سه محور اسکانیا

19 صندلی خالی

1,100,000 ریال

990,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرکنگان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

فیروزآباد (فارس ), شیراز, عسلويه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: وی ای پی سه محوره
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

9 صندلی خالی

1,100,000 ریال

990,000 ریال