شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> فومن

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

صومعه سرا, رشت

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 10:15

اتوکار: وی ای پی۲۵ نفرتخت شو

15 صندلی خالی

500,000 ریال

450,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> کلاچائ

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رودسر, لنگرود, لاهیجان (گیلان ), رشت

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 10:45

اتوکار: اسکانیا تخت شو۲۵VIPنفره

20 صندلی خالی

505,000 ریال

454,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> طوالش

شهرهای بین راهی

صومعه سرا, فومن, رشت

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 10:45

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲

26 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> طوالش

شهرهای بین راهی

صومعه سرا, فومن, رشت

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 11:15

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۰

24 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> طوالش

شهرهای بین راهی

فومن, صومعه سرا, رشت

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۶

30 صندلی خالی

420,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت