شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ماسال

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

فومن, صومعه سرا

شنبه

1399/04/21 ساعت 06:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲

26 صندلی خالی

510,000 ریال

459,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ماسال

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

صومعه سرا, فومن

شنبه

1399/04/21 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲

17 صندلی خالی

510,000 ریال

459,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ماسال

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

صومعه سرا, فومن, رشت

شنبه

1399/04/21 ساعت 14:30

اتوکار: تخت شو وی ای پی ۲۴ نفره

14 صندلی خالی

604,800 ریال

544,320 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت