شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ماسال

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

فومن, صومعه سرا

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲

20 صندلی خالی

510,000 ریال

459,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> شاندرمن

شهرهای بین راهی

فومن, صومعه سرا, رشت, ماسال

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 13:45

اتوکار: اسکانیا تک صندلی VIP

23 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ماسال

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

صومعه سرا, فومن, رشت

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 14:30

اتوکار: تخت شو وی ای پی ۲۴ نفره

15 صندلی خالی

604,800 ریال

544,320 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> شاندرمن

شهرهای بین راهی

صومعه سرا, فومن, رشت, ماسال

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 21:00

اتوکار: VIP مارال۲۵نفره تخت شو

22 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت