شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> شیروان (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجنورد, گنبدکاووس, گرگان

شنبه

1399/07/05 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

18 صندلی خالی

980,000 ریال

882,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> شیروان (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجنورد, گنبدکاووس, گرگان

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

25 صندلی خالی

980,000 ریال

882,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> شیروان (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجنورد

شنبه

1399/07/05 ساعت 19:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

17 صندلی خالی

980,000 ریال

882,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت