شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> شیروان (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجنورد, گنبدکاووس, گرگان, بهشهر

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 16:00

اتوکار: VOLVO B9

42 صندلی خالی

575,000 ریال

517,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> شیروان (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجنورد

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 17:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

22 صندلی خالی

980,000 ریال

882,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> شیروان (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجنورد

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 19:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

19 صندلی خالی

980,000 ریال

882,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت