شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, بابل, آمل, گرگان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

19 صندلی خالی

680,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, بهشهر, سارئ, بابل, گرگان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:30

اتوکار: SCANIA-VIP مارال۲۵ نفره تخت شو

18 صندلی خالی

680,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

%12 تخفیف

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, بابل, آمل, گرگان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:30

اتوکار: ماهانV.I.Pمانیتوردار
مقابل شرکت

22 صندلی خالی

680,000 ریال

598,400 ریال
تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, بابل, آمل, گرگان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:45

اتوکار: SCANIA MARAL-VIP

24 صندلی خالی

680,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گرگان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, بابل, آمل

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا مارال وی ای پی
undefined

9 صندلی خالی

680,000 ریال

578,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت