همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> گرگان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:00

اتوکار: درســا V.I.P(مانیتوردار)
سکوی شماره 4

0 صندلی خالی

565,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, قائم شهر, گرگان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا مارال ۴۴نفره
ازجاده فیروزکوه

19 صندلی خالی

310,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

گرگان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 23:00

اتوکار: درساV.I.Pمانیتوردار
ازفیروزکوه میرود

0 صندلی خالی

565,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت