تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گالیکش

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, بهشهر, سارئ, گرگان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 07:30

اتوکار: SCANIA-MARAL

44 صندلی خالی

370,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, گرگان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴

39 صندلی خالی

370,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, بهشهر, سارئ, گرگان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 08:15

اتوکار: SCANIA-VIP32

29 صندلی خالی

515,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, گرگان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 08:30

اتوکار: SCANIA

44 صندلی خالی

370,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, بهشهر, سارئ, گرگان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:00

اتوکار: ولوو بی۷

40 صندلی خالی

370,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت