شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> ملایر

شهرهای بین راهی

اراک

شنبه

1399/04/21 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی/۳۲نفره

28 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> تویسرکان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک, ملایر

شنبه

1399/04/21 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا

39 صندلی خالی

350,000 ریال

297,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> ملایر

شهرهای بین راهی

اراک

شنبه

1399/04/21 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴نفره

44 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> نورآباد (لرستان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

ملایر

شنبه

1399/04/21 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۲۹ نفره*تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲
رزروبلیط/یاری/09169855672

25 صندلی خالی

460,000 ریال

391,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> ملایر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

شنبه

1399/04/21 ساعت 10:00

اتوکار: VIP+مانیتور+شارژر+تخت شو+پذیرائی ویژه

23 صندلی خالی

570,000 ریال

513,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت