شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> نورآباد (لرستان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک, ملایر

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا /۴۴ تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

29 صندلی خالی

350,000 ریال

280,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> ملایر

شهرهای بین راهی

اراک

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 09:30

اتوکار: VIP+مانیتور+شارژر+تخت شو+پذیرائی وماسک

20 صندلی خالی

570,000 ریال

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> الشتر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک, ملایر

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا*۳۲*تک(V.I.P)
حضورمسافرین محترم 15 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

23 صندلی خالی

460,000 ریال

368,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> ملایر

شهرهای بین راهی

اراک

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴نفره

44 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> نورآباد (لرستان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک, ملایر

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 11:30

اتوکار: اسکانیا /۴۴ تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

36 صندلی خالی

350,000 ریال

280,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت