شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 22:30

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی وماسک (تلفن:7-55185401)

17 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 23:30

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی وماسک (تلفن:7-55185401)

7 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت