شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

جمعه

1399/04/13 ساعت 07:00

اتوکار: مارال وی ای پی /۲۵نفره

20 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

جمعه

1399/04/13 ساعت 08:00

اتوکار: مارال وی ای پی /۲۵نفره

23 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

جمعه

1399/04/13 ساعت 09:00

اتوکار: مارال وی ای پی /۲۵نفره

20 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> نورآباد (لرستان )

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

ملایر, نهاوند (همدان )

جمعه

1399/04/13 ساعت 09:29

اتوکار: VIP25نفره

18 صندلی خالی

605,000 ریال

453,750 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نهاوند (همدان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

جمعه

1399/04/13 ساعت 10:00

اتوکار: مارال وی ای پی /۲۵نفره

21 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت