همسفر مهر پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> شهرکرد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, زرین شهر, فولادشهر, دلیجان

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 10:30

اتوکار: ۲۵ نفره وی ای پی
تلفن رزرو02144667812

16 صندلی خالی

690,000 ریال

586,500 ریال
همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

%13 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, فولادشهر, زرین شهر

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 10:45

اتوکار: MAN VIP مانیتوردار-۵۵۱۸۵۴۳۰

23 صندلی خالی

690,000 ریال

600,300 ریال
همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

%13 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, فولادشهر, زرین شهر

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 12:00

اتوکار: MAN VIP مانیتوردار-۵۵۱۸۵۴۳۰

23 صندلی خالی

690,000 ریال

600,300 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرین شهر, اصفهان کاوه, دلیجان, قم

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 12:15

اتوکار: اسکانیا /۴۴ تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

44 صندلی خالی

420,000 ریال

357,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرین شهر, اصفهان کاوه

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 13:45

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شوبا(پذیرائی ویژه).۵۵۱۸۵۳۱۲

20 صندلی خالی

690,000 ریال

586,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت