قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهریار

شرکت بى تا کرج شعبه شهريار

شهریار -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 09:15

اتوکار: اسکانیا/.وی ای پی/تخت شو

6 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت گیتی پیما شهريار

شهریار -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 09:15

اتوکار: وی آی پی(۲۵نفره -مارال) تخت شو

6 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت حاجت گشت شهریارنماینده ایرانپیما تبریز

شهریار -> نجف آباد (اصفهان )

شهرهای بین راهی

اصفهان

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 10:15

اتوکار: وآی پی ۲۹

5 صندلی خالی

390,000 ریال

شرکت گیتی پیما شهريار

شهریار -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 23:55

اتوکار: وی آی پی(۲۵نفره -مارال) تخت شو

18 صندلی خالی

480,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت