قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهریار

شرکت پی ام تی تعاونی شماره2 شعبه شهریار

شهریار -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده, شهرضا, اصفهان

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا (وی ای پی).

21 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت شماره 7 عدل شهريار

شهریار -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده, شهرضا, اصفهان

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی(۲۵نفره -اسکانیا) تخت شو

9 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت شماره 7 عدل شهريار

شهریار -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:55

اتوکار: وی آی پی(۲۵نفره -اسکانیا) تخت شو

17 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت