قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهریار

شرکت بى تا کرج شعبه شهريار

شهریار -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

اراک, قم, ملایر

شنبه

1399/06/29 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا/.وی ای پی/تخت شو

22 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت حاجت گشت شهریارنماینده ایرانپیما تبریز

شهریار -> نورآباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

اراک, قم, ملایر

شنبه

1399/06/29 ساعت 07:45

اتوکار: اسکانیا.۴۴

30 صندلی خالی

360,000 ریال

شرکت بى تا کرج شعبه شهريار

شهریار -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

اراک, قم, ملایر

شنبه

1399/06/29 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا/.وی ای پی/تخت شو

22 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت شماره 7 عدل شهريار

شهریار -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

اراک, ملایر

شنبه

1399/06/29 ساعت 08:30

اتوکار: وی آی پی(۲۵نفره -اسکانیا) تخت شو

8 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت