قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهریار

شرکت سيروسفر شهريار

شهریار -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

اراک, قم, بروجرد

شنبه

1398/12/03 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴

36 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت سيروسفر شهريار

شهریار -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

اراک, قم, بروجرد

شنبه

1398/12/03 ساعت 11:30

اتوکار: اسکانیا مارال

34 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت حاجت گشت شهریارنماینده ایرانپیما تبریز

شهریار -> دزفول

شهرهای بین راهی

اندیمشک, خرم آباد (لرستان ), اراک, بروجرد

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:30

اتوکار: بی ۹

8 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت حاجت گشت شهریارنماینده ایرانپیما تبریز

شهریار -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

اراک, قم, بروجرد

شنبه

1398/12/03 ساعت 23:30

اتوکار: ولوو تی ایکس

38 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت