قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهریار

شرکت همسفر چابکسواران شهریار

شهریار -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, خرم آباد (لرستان ), بروجرد

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا مارال VIP

5 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت آسیاسفر نماینده شهریار

شهریار -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 23:15

اتوکار: **اسکانیا مارال وی ای پی۲۵نفره**
محل سوارشدن پایانه فاز3 اندیشه65289311

15 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت حاجت گشت شهریارنماینده ایرانپیما تبریز

شهریار -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

اراک, قم, بروجرد

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا.۴۴

40 صندلی خالی

360,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهریار

شهریار -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

اراک, بروجرد

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا مارال VIP

3 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت