قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سلطان آباد

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> تبریز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1
56323083تماس

25 صندلی خالی

800,000 ریال

ترابربیتا بهارستان

سلطان آباد (تهران ) -> تبریز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 23:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت