قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سلطان آباد

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1

12 صندلی خالی

800,000 ریال

ترابربیتا بهارستان

سلطان آباد (تهران ) -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 23:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

12 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت