قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سلطان آباد

ترابربیتا بهارستان

سلطان آباد (تهران ) -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

570,000 ریال

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1

11 صندلی خالی

660,000 ریال

ترابربیتا بهارستان

سلطان آباد (تهران ) -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:00

اتوکار: classicus 2+1

31 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت