قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سلطان آباد

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> میانه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+1

19 صندلی خالی

530,000 ریال

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> میانه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:00

اتوکار: classicus 2+1

23 صندلی خالی

530,000 ریال

ترابربیتا بهارستان

سلطان آباد (تهران ) -> میانه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت