قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سلطان آباد

پیک صباسلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> لنگرود

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+2

30 صندلی خالی

300,000 ریال

پیک صباسلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> لنگرود

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+1

26 صندلی خالی

400,000 ریال

پیک صباسلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> لنگرود

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 23:00

اتوکار: classicus 2+2

18 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت