قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سلطان آباد

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

920,000 ریال

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

920,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت