قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مشگین شهر و تخفیف در ترمینال سلطان آباد

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> مشگین شهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

1,150,000 ریال

977,500 ریال
فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> مشگین شهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1

18 صندلی خالی

1,150,000 ریال

977,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت