قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سلطان آباد

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1

17 صندلی خالی

920,000 ریال

فرد گلستان سلطان آباد

سلطان آباد (تهران ) -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1

15 صندلی خالی

920,000 ریال

ترابربیتا بهارستان

سلطان آباد (تهران ) -> اردبیل

شهرهای بین راهی

مشگین شهر

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 22:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

13 صندلی خالی

900,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت