قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قدس

شرکت مسافربری سیروسفر شهر قدس

شهر قدس -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 10:45

اتوکار: اسکانیا کلاسیک ۴۲۱۲

44 صندلی خالی

360,000 ریال

شرکت مسافربری سیروسفر شهر قدس

شهر قدس -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا کلاسیک ۴۲۱۲

44 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت