قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قدس

شرکت مسافربری سیروسفر شهر قدس

شهر قدس -> کلاچائ

شهرهای بین راهی

رودسر

شنبه

1399/04/14 ساعت 07:30

اتوکار: ولو بی ۹

29 صندلی خالی

360,000 ریال

شرکت مسافربری سیروسفر شهر قدس

شهر قدس -> کلاچائ

شهرهای بین راهی

رودسر

شنبه

1399/04/14 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا مارال

28 صندلی خالی

360,000 ریال

شرکت مسافربری سیروسفر شهر قدس

شهر قدس -> کلاچائ

شهرهای بین راهی

رودسر

شنبه

1399/04/14 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا مارال

18 صندلی خالی

360,000 ریال

شرکت مسافربری سیروسفر شهر قدس

شهر قدس -> کلاچائ

شهرهای بین راهی

رودسر

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:45

اتوکار: اسکانیا کلاسیک ۴۲۱۲

34 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت