قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قرچک

آسوده سفر قرچک

قرچک -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

اردبیل

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

9 صندلی خالی

900,000 ریال

آسوده سفر قرچک

قرچک -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

اردبیل

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 21:00

اتوکار: VIP 2+1

6 صندلی خالی

900,000 ریال

شب نورد نمایندگی تعاونی 15 قرچک

قرچك -> اردبیل

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا مارال وی آی پی ۳۰نفره
سکوی 1

9 صندلی خالی

850,000 ریال

شب نورد نمایندگی تعاونی 15 قرچک

قرچك -> اردبیل

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا تک ۳۲ نفره
سکوی 1

1 صندلی خالی

750,000 ریال

آسوده سفر قرچک

قرچک -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

اردبیل

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

11 صندلی خالی

900,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت