قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

تعاونی 7 عدل قم

فدک -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

جمعه

1399/07/11 ساعت 12:55

اتوکار: VIP 2+1
09195192097

9 صندلی خالی

780,000 ریال

عدل قم

مرکزی قم -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/11 ساعت 12:55

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

950,000 ریال

عدل قم

مرکزی قم -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

جمعه

1399/07/11 ساعت 12:55

اتوکار: VIP 2+1

24 صندلی خالی

950,000 ریال

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

جمعه

1399/07/11 ساعت 12:59

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، رزرو بلیط 09100125490

25 صندلی خالی

950,000 ریال

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

جمعه

1399/07/11 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، رزرو بلیط 09100125490

25 صندلی خالی

950,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت