قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قم

آریا سفر آسیا قم

مرکزی قم -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

شنبه

1399/04/21 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1
رزرو بلیط 09100125490

10 صندلی خالی

950,000 ریال

میهن نور آریا قم

مرکزی قم -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

شنبه

1399/04/21 ساعت 23:40

اتوکار: VIP 2+1
رزرو بلیط 09100125490

10 صندلی خالی

950,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت