قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اهواز و تخفیف در ترمینال قم

عدل قم

مرکزی قم -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

اهواز

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 12:50

اتوکار: Scania VIP 2+1
09127464601رزروغلامی

25 صندلی خالی

1,250,000 ریال

عدل قم

مرکزی قم -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 12:55

اتوکار: Scania VIP 2+1
رزرو09127464601غلامی

9 صندلی خالی

1,250,000 ریال

پیک صبا قم

مرکزی قم -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1
09196668805راستگو

0 صندلی خالی

1,250,000 ریال

      تاریخ حرکت