قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

میهن نور ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
شماره رزور 33252555 خرید از سایت میهن نور و پایانه ها

2 صندلی خالی

1,200,000 ریال

میهن نور ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
شرکت میهن نور اریا ساری سفرخوشی را برایتان ارزومندیم33252555

28 صندلی خالی

740,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت