قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

سیروسفر ساری

سارئ -> همدان

شهرهای بین راهی

تهران

جمعه

1399/07/04 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو

17 صندلی خالی

1,000,000 ریال

سیروسفر ساری

سارئ -> همدان

شهرهای بین راهی

تهران

جمعه

1399/07/04 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو

17 صندلی خالی

1,000,000 ریال

سیروسفر ساری

سارئ -> همدان

شهرهای بین راهی

تهران

جمعه

1399/07/04 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو

17 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ترابر بی تا ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

جمعه

1399/07/04 ساعت 15:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

0 صندلی خالی

1,008,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت