قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ساری

سیروسفر ساری

سارئ -> همدان

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1399/04/21 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا مارال

21 صندلی خالی

1,000,000 ریال

سیروسفر ساری

سارئ -> همدان

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1399/04/21 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا مارال

21 صندلی خالی

1,000,000 ریال

سیروسفر ساری

سارئ -> همدان

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1399/04/21 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا مارال

21 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ترابر بی تا ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان

شنبه

1399/04/21 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

16 صندلی خالی

604,800 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت