قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال آمل

شماره 15 ترابر بیتا آمل

آمل -> شیراز

شهرهای بین راهی

اصفهان, قم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:15

اتوکار: َِVIP

12 صندلی خالی

1,400,000 ریال

شرکت مسافربری شماره 2 پی ام تی آمل

آمل -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:30

اتوکار: وی ای پی۱

19 صندلی خالی

1,400,000 ریال

لوان نور آمل

ترمینال آمل -> شیراز (فارس )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
شماره جهت هماهنگی 09119221590یزدانی

44 صندلی خالی

850,000 ریال

شرکت ايرانپيما آمل

آمل -> شیراز

شهرهای بین راهی

اصفهان, قم, تهران

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

850,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت