قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

شرکت شماره دو پی ام تی بابل

بابل -> مشهد (خراسان )

%3 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا
32279700

11 صندلی خالی

440,000 ریال

426,800 ریال
شرکت آریا سفر آسیا نماینده بابل

بابل -> مشهد (خراسان )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 15:00

اتوکار: ولوو وی ای پی بی۹

8 صندلی خالی

760,000 ریال

722,000 ریال
سير و سفر

تلفن رزرو بليط 01132271000 -> مشهد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 15:30

اتوکار: ولوو 44 نفره

0 صندلی خالی

440,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 15:30

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو بلیط 01132279732

25 صندلی خالی

440,000 ریال

ترابر بی تا بابل

بابل -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 15:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

440,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت