قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

اراک

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 11:30

اتوکار: Benz SC457 2+2
01132279732

25 صندلی خالی

480,000 ریال

ترابر بی تا بابل

بابل -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

اراک

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 11:45

اتوکار: VIP 2+1

4 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, خرم آباد (لرستان ), قم, بروجرد, اراک

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 11:45

اتوکار: Scania VIP Calassic 32
01132278104تعاونی15بابل

2 صندلی خالی

600,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

اراک

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 13:25

اتوکار: VIP 2+1
01132279732/لطفا یه ربع قبل حرکت در دفتر مربوطه حضور داشته باشین0

2 صندلی خالی

640,000 ریال

ترابر بی تا بابل

بابل -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

اراک

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 19:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

480,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت