قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> سياحت اهواز

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو بلیط 01132279732 - 09118110027

28 صندلی خالی

480,000 ریال

456,000 ریال
گیتی پیما

بابل -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

اراک

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 11:30

اتوکار: Benz SC457 2+2

0 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, خرم آباد (لرستان ), قم, بروجرد, اراک

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 11:50

اتوکار: Scania VIP Calassic 32

6 صندلی خالی

600,000 ریال

ترابر بی تا بابل

بابل -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

اراک

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 19:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد, اراک

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 19:30

اتوکار: Scania Maral

6 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت