قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

اراک

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 11:25

اتوکار: Scania classicus 2+1
09118110027

25 صندلی خالی

720,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا

بابل -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

اراک

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 11:30

اتوکار: VIP 2+1
09118110027/32279732

0 صندلی خالی

840,000 ریال

سير و سفر

تلفن رزرو بليط 01132271000 - 09118110338 -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 11:30

اتوکار: اسکانيا

0 صندلی خالی

600,000 ریال

510,000 ریال
سير و سفر

09118110027/32271000 -> اهواز

شهرهای بین راهی

اراک

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 11:30

اتوکار: اسکانيا 32 کلاسيک

2 صندلی خالی

720,000 ریال

سير و سفر

09118110027/خريد اسان باسايت سفر724 -> اهواز

شهرهای بین راهی

اراک

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 11:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)

0 صندلی خالی

840,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت