قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

تعاونی یک بابل - فتاحی

بابل -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

جمعه

1399/04/13 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا ۳۲ نفره

19 صندلی خالی

1,080,000 ریال

ترابر بی تا بابل

بابل -> ارومیه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 16:45

اتوکار: VIP 2+1
09117805583-رزرو تلفنی بلیط

25 صندلی خالی

1,080,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز, اردبیل

جمعه

1399/04/13 ساعت 16:45

اتوکار: Scania VIP Calassic 32
09117805583از جاده کناره رشت اردبیل می رود.

10 صندلی خالی

1,080,000 ریال

گیتی پیما

بابل -> ارومیه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت