قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

آرتا سبلان بابل

بابل -> اردبیل

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 16:30

اتوکار: MAN 2+2

16 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز, بندرانزلی, رشت, اردبیل

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 16:45

اتوکار: Scania VIP Calassic 32
09117805583از جاده کناره رشت اردبیل می رود.

10 صندلی خالی

780,000 ریال

ترابر بی تا بابل

بابل -> ارومیه

شهرهای بین راهی

اردبیل

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 16:45

اتوکار: VIP 2+1
09117805583-رزرو تلفنی بلیط

25 صندلی خالی

810,000 ریال

شرکت آریا سفر آسیا نماینده بابل

بابل -> اردبیل

%2 تخفیف

شهرهای بین راهی

رشت

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 18:45

اتوکار: ولوو۴۴
01132277222

20 صندلی خالی

550,000 ریال

539,000 ریال
تعاونی یک بابل - فتاحی

بابل -> اردبیل

شهرهای بین راهی

رشت

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 19:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

8 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت