قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بابل

آرتا سبلان بابل

بابل -> اردبیل

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:30

اتوکار: Benz classicus 2+2

9 صندلی خالی

460,000 ریال

ترابر بی تا بابل

بابل -> اردبیل

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 20:00

اتوکار: classicus 2+2

8 صندلی خالی

460,000 ریال

تعاونی یک بابل - فتاحی

بابل -> اردبیل

شهرهای بین راهی

رشت

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 20:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

14 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> اردبیل

شهرهای بین راهی

آستارا

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 20:00

اتوکار: MAN Calassic
01132278104شماره تماس

8 صندلی خالی

460,000 ریال

آرتا سبلان بابل

بابل -> اردبیل

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 20:30

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

460,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت