شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه شرق(تهران)

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:15

اتوکار: اس سی ۴۵۷
همراه داشتن کار شناسایی الزامیست

13 صندلی خالی

240,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:55

اتوکار: ولووبی۹
همراه داشتن کار شناسایی الزامیست

16 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت