قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تنکابن

شرکت شماره یک تنکابن

تنکابن -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

گرگان, آزادشهر, بجنورد, سارئ

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 13:45

اتوکار: وی ای پی۲۵نفره تخت شو

19 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک تنکابن

تنکابن -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

گرگان, آزادشهر, بجنورد, سارئ

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 14:45

اتوکار: وی ای پی۲۵نفره تخت شو

24 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت شماره یک تنکابن

تنکابن -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

گرگان, آزادشهر, بجنورد, سارئ

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 16:00

اتوکار: ولوو بی ۹

40 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت