قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قائمشهر

آشنا گشت

قائم شهر -> اراک

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 09:15

اتوکار: کلاسیک وی ای پی

3 صندلی خالی

450,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> اراک

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 09:15

اتوکار: وی آی پی ۳۲ نفره

2 صندلی خالی

450,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی

0 صندلی خالی

610,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 18:45

اتوکار: ولو بی۹ وی آی پی
شام رایگان

0 صندلی خالی

610,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> قم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 21:45

اتوکار: ولوو بی۱۲

8 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت