قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قم و تخفیف در ترمینال قائمشهر

قائم گشت

قائم شهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی

0 صندلی خالی

920,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 19:45

اتوکار: ولو بی۹ وی آی پی
شام رایگان

1 صندلی خالی

920,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> قم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 21:45

اتوکار: اسکانیا وی ای پی

6 صندلی خالی

920,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت