قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قائمشهر

آشنا گشت

قائم شهر -> اراک

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1399/04/13 ساعت 09:15

اتوکار: کلاسیک وی ای پی

3 صندلی خالی

540,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> اراک

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1399/04/13 ساعت 09:15

اتوکار: وی آی پی ۳۲ نفره

2 صندلی خالی

540,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1399/04/13 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی
مانیتوردار

0 صندلی خالی

730,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1399/04/13 ساعت 19:45

اتوکار: ولو بی۹ وی آی پی
شام رایگان

2 صندلی خالی

730,000 ریال

قائم گشت

قائم شهر -> قم

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 21:45

اتوکار: ولوو بی۱۲

8 صندلی خالی

430,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت