شماره یک رویان

رویان (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 06:45

اتوکار: وي آي پي ولوو۲۵ نفره

5 صندلی خالی

500,000 ریال

شماره یک رویان

رویان (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 07:30

اتوکار: ولوو وی ای پی ۲۵ نفره مانیتوردار

5 صندلی خالی

500,000 ریال

شماره یک رویان

رویان (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 08:30

اتوکار: وي آي پي ولوو۲۵ نفره

0 صندلی خالی

500,000 ریال

شماره یک رویان

رویان (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 09:40

اتوکار: وي آي پي ولوو۲۵ نفره

7 صندلی خالی

500,000 ریال

شماره یک رویان

رویان (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 10:40

اتوکار: اسکانیا وی آی پی مانیتور دار

4 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت