قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس نایین و تخفیف در ترمینال کرج

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> یزد

شهرهای بین راهی

اردستان, کاشان, قم, نائین

جمعه

1399/10/26 ساعت 22:30

اتوکار: تخت شوSCANIA VIP همراه با پذیرای(ماسک دستکش پدالکلی)
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

10 صندلی خالی

955,000 ریال

شرکت تک سفر ایرانیان کرج

کرج -> یزد

شهرهای بین راهی

میبد, اردکان (یزد), اردستان, نائین

جمعه

1399/10/26 ساعت 22:45

اتوکار: اسکانیا تک صندلی۲۹نفره(صادقی)
رزرو 09126036953 عقبائی مسافر گرامی با هر 10سفر 1بلیط رایگان دریافت نمایید

18 صندلی خالی

790,000 ریال

سیروسفر ایران کرج

کرج -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), اردستان, نائین

جمعه

1399/10/26 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا مارال VIP
سکوی 5-باهر 10 بلیط 1 بلیت رایگان دریافت کنید

8 صندلی خالی

950,000 ریال

      تاریخ حرکت