قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

کرج -> خوئ

شهرهای بین راهی

تبریز, مرند

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 20:00

اتوکار: MAN*****VIP
( شرکت میهن نورتعاونی 4)5-2701544تلفن-

9 صندلی خالی

875,000 ریال

شرکت مسافربری ایران پیمان کرج

کرج -> خوئ

شهرهای بین راهی

تبریز, صوفیان, سلماس, شبستر, مرند

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 20:00

اتوکار: VIP مارال تخت شو VIP
شمال پیما سابق (32702314)

9 صندلی خالی

870,000 ریال

شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

کرج -> خوئ

شهرهای بین راهی

مرند

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 22:15

اتوکار: MAN*****VIP
( شرکت میهن نورتعاونی 4)5-2701544تلفن-

9 صندلی خالی

875,000 ریال

شرکت شماره 4 ميهن نورآریا کرج

کرج -> خوئ

شهرهای بین راهی

مرند

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 23:30

اتوکار: MAN*****VIP
( شرکت میهن نورتعاونی 4)5-2701544تلفن-

9 صندلی خالی

875,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت