قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد, مهریز, انار

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 17:30

اتوکار: VIP تختشو همراه پک بهداشتی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتوکار قبل از حرکت 32704732

21 صندلی خالی

950,000 ریال

760,000 ریال
تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

انار

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
تختشو 25 نفره همراه پک بهداشتی الکل ماسک دستکش 32717400 -09123626541

21 صندلی خالی

950,000 ریال

پیک صبا- تابان کرج

کرج -> شهربابک (کرمان )

شهرهای بین راهی

یزد, قم, انار

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:00

اتوکار: B9 ViP
جایگاه شماره 3

18 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد, مهریز, انار

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 19:00

اتوکار: VIP تختشو همراه پک بهداشتی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتکار قبل از حرکت 32717400

19 صندلی خالی

950,000 ریال

760,000 ریال
تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

انار

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1
ختشو 25 نفره همراه پک بهداشتی الکل ماسک دستکش 32717400 -09123626541

21 صندلی خالی

950,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت