قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

انار

جمعه

1398/12/02 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
VIP 25 نفره شام غذای سرد 09123626541 -32704732

0 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, انار

جمعه

1398/12/02 ساعت 17:30

اتوکار: VIP شام سرد۰۹۰۲۸۷۹۲۳۱۰
VIP تختشو شام غذای سرد -09123626541 -32704732

0 صندلی خالی

800,000 ریال

پیک صبا- تابان کرج

کرج -> شهربابک (کرمان )

شهرهای بین راهی

انار

جمعه

1398/12/02 ساعت 18:00

اتوکار: B9 ViP (همراه با شام سرد رایگان )
جایگاه شماره 3

7 صندلی خالی

800,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

انار

جمعه

1398/12/02 ساعت 19:00

اتوکار: classicus 2+1
VIP تختشو 25 نفره شام غذای سرد 09123626541 -32717400

5 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, انار

جمعه

1398/12/02 ساعت 19:00

اتوکار: VIP شام سرد۰۹۰۲۸۷۹۲۳۱۰
VIP تختشو همراه پذیرائی32704732

7 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت