قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

انار

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
VIP تختشو پذیرایی ضدعفونی اتوکار قبل حرکت 32717400 مسیر بین راه از کمربندی میباشد

25 صندلی خالی

950,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد, انار

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:30

اتوکار: VIP تختشو ۲۵ نفره پذیرائی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتوکار قبل از حرکت 32704732

22 صندلی خالی

950,000 ریال

760,000 ریال
تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

انار

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1
VIP تختشو پذیرایی ضد عفونی اتوکار قبل حرکت 32708162 شهرهای بین راه از کمربندی میباشد

25 صندلی خالی

950,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد, انار

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:00

اتوکار: VIP تختشو ۲۵ نفره پذیرائی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتکار قبل از حرکت 32717400

22 صندلی خالی

950,000 ریال

760,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت