قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس انار و تخفیف در ترمینال کرج

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد, مهریز, انار

شنبه

1399/10/27 ساعت 17:30

اتوکار: VIP تختشو همراه پک بهداشتی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتوکار قبل از حرکت 32704732

12 صندلی خالی

1,200,000 ریال

پیک صبا- تابان کرج

کرج -> شهربابک (کرمان )

شهرهای بین راهی

انار

شنبه

1399/10/27 ساعت 18:00

اتوکار: B9 ViP
جایگاه شماره 3

14 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد, مهریز, انار

شنبه

1399/10/27 ساعت 19:00

اتوکار: VIP تختشو همراه پک بهداشتی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتکار قبل از حرکت 32717400

14 صندلی خالی

1,200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت