قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت گيتى پيما کرج

کرج -> بیجار

شهرهای بین راهی

زنجان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیا کلاسیک ۳۲نفره تک صندلی
تلفن رزرو32701813

25 صندلی خالی

300,000 ریال

تعاونى شماره 8 لوان نورشعبه کرج

کرج -> دیواندره

شهرهای بین راهی

بیجار, زنجان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 09:30

اتوکار: مارال تک صندلی ۳۱نفره

21 صندلی خالی

300,000 ریال

تعاونى شماره 8 لوان نورشعبه کرج

کرج -> بیجار

شهرهای بین راهی

زنجان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 14:15

اتوکار: تک صندلی ۳۲نفره
تلفن انتقادات و پيشنهادات 09365189461بهرامي

22 صندلی خالی

300,000 ریال

تعاونى شماره 8 لوان نورشعبه کرج

کرج -> بیجار

شهرهای بین راهی

زنجان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:00

اتوکار: تک صندلی ۳۲نفره
09365189461بهرامی

13 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت