قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان, قروه

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:30

اتوکار: VOLVO B9_VIP
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

24 صندلی خالی

630,000 ریال

همسفر چابکسواران کرج

کرج -> سنندج

شهرهای بین راهی

قروه

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

630,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> سنندج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان, قروه

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا ۳محور-مارال - وی آی پی همراه با پذیرایی(ماسک+دستکش+پدالکلی)
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

27 صندلی خالی

630,000 ریال

567,000 ریال
همسفر چابکسواران کرج

کرج -> سنندج

شهرهای بین راهی

قروه

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

20 صندلی خالی

630,000 ریال

شرکت ايران پيما کرج

کرج -> سنندج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قروه

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:00

اتوکار: VOLVO.B9 Vip-(کد۰۲۶-تلفن۳۲۷۰۸۵۷۰-۳۲۷۰۶۳۶۴-۳۲۷۳۴۹۹۸)(

22 صندلی خالی

630,000 ریال

567,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت