قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

همسفر چابکسواران کرج

کرج -> سنندج

شهرهای بین راهی

قروه

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 09:30

اتوکار: VIP 2+1

9 صندلی خالی

525,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان, قروه

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 09:30

اتوکار: VOLVO B9_VIP میان وعده رایگان (غذای سرد)
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

23 صندلی خالی

520,000 ریال

همسفر چابکسواران کرج

کرج -> سنندج

شهرهای بین راهی

قروه

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

525,000 ریال

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> سنندج

%11 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان, قروه

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا ۳محور-مارال - وی آی پی-تخت شو- شام رایگان(غذای سرد)
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

25 صندلی خالی

520,000 ریال

462,800 ریال
شرکت ايران پيما کرج

کرج -> سنندج

%11 تخفیف

شهرهای بین راهی

قروه

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 22:00

اتوکار: VOLVO.B9 Vip (بااینترنت و شام سرد رایگان)

22 صندلی خالی

520,000 ریال

462,800 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت