قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اسدآباد و تخفیف در ترمینال کرج

پیک معتمد کرج

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسدآباد

جمعه

1399/10/26 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، ارائه پک بهداشتی

3 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), همدان, اسد آباد(همدان )

جمعه

1399/10/26 ساعت 22:45

اتوکار: وی آی پی تخت شو ۲۵نفره(دستکش-پد الکلی-ماسک) رعایت فاصله گذاری
undefined

11 صندلی خالی

800,000 ریال

پیک معتمد کرج

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسدآباد

جمعه

1399/10/26 ساعت 23:15

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، ارائه پک بهداشتی

0 صندلی خالی

800,000 ریال

      تاریخ حرکت