قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

تعاونی 7 عدل کرج

کرج -> ایلام

شهرهای بین راهی

اسدآباد

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 18:30

اتوکار: classicus 2+2
32707432 تلفن شرکت

20 صندلی خالی

380,000 ریال

پیک معتمد کرج

کرج -> اسلام آباد غرب

شهرهای بین راهی

اسدآباد

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

21 صندلی خالی

600,000 ریال

پیک معتمد کرج

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسدآباد

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

21 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت عدل کرج

کرج -> کرمانشاه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

کنگاور (کرمانشاه ), اسد آباد(همدان )

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 23:00

اتوکار: VIP تختشو ۲۵ نفره پذیرائی
VIP تختشو 25 نفره ضد عفونی اتوکار قبل از حرکت 32704732 -09123626541

18 صندلی خالی

600,000 ریال

480,000 ریال
پیک معتمد کرج

کرج -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اسدآباد

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 23:15

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

24 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت