قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

ملایر, اراک

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 09:30

اتوکار: وی آی پی ۳۲نفره-CELASIK

0 صندلی خالی

435,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

ملایر, اراک

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 18:00

اتوکار: ولوبی۹-۲۵نفرهVIP

23 صندلی خالی

520,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 22:30

اتوکار: مارال ۲۵نفره تخت شو V.I.P (غذای سرد رایگان))
undefined

25 صندلی خالی

520,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

اراک

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 23:30

اتوکار: ولوبی۹-۲۵نفرهVIP

23 صندلی خالی

520,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت