قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

ملایر, اراک

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 18:30

اتوکار: ولوبی۹-۲۵نفرهVIP

19 صندلی خالی

620,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

ملایر, اراک

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 22:30

اتوکار: ولوبی۹-۲۵نفرهVIP

17 صندلی خالی

620,000 ریال

شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> نهاوند (همدان )

شهرهای بین راهی

ملایر, اراک

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 23:30

اتوکار: ولوبی۹-۲۵نفرهVIP

20 صندلی خالی

620,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت