قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرج

شرکت همسفرچابکسواران کرج

کرج -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد, اراک

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 08:00

اتوکار: VOLVO B9*****VIP- مانیتوراختصاصی--شارژراختصاصی-میان وعده رایگان(-غذای سرد)
باهر 10سفر یک بلیط رایگان از شرکت همسفر دریافت کنید

24 صندلی خالی

645,000 ریال

همسفر چابکسواران کرج

کرج -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

645,000 ریال

شرکت گيتى پيما کرج

کرج -> خرم آباد (لرستان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

بروجرد, اراک

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا مارال Euro 4 جفت صندلی
تلفن رزرو:32701813

39 صندلی خالی

400,000 ریال

320,000 ریال
شرکت تعاونی 15 بى تا کرج(تی بی تی)

کرج -> خرم آباد (لرستان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بروجرد, اراک

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا**** مارال ****

34 صندلی خالی

400,000 ریال

340,000 ریال
شرکت ايران پيما کرج

کرج -> خرم آباد (لرستان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

بروجرد, اراک

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 10:30

اتوکار: volvo vip25(ساده-بدون مانیتور)

20 صندلی خالی

645,000 ریال

516,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت