قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرج

شهرهای بین راهی

شهریار

شنبه

1399/04/14 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره

12 صندلی خالی

360,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرج

شهرهای بین راهی

شهریار

شنبه

1399/04/14 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس کلاسیک 29
سرویس باشاهین شهر مشترک

17 صندلی خالی

500,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرج

شهرهای بین راهی

شهریار

شنبه

1399/04/14 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره

27 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت