قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شهریار و تخفیف در ترمینال اصفهان

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرج

شهرهای بین راهی

شهریار

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس کلاسیک 32
سرویس باشاهین شهر مشترک

23 صندلی خالی

620,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرج

شهرهای بین راهی

شهریار همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره
توقف بعدی پایانه کاوه

9 صندلی خالی

460,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرج

شهرهای بین راهی

شهریار همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره
همراه باپک بهداشتی ورعایت پروتکل های بهداشتی

24 صندلی خالی

460,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت