قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمی, جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 20:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با 21 کاوه مسیرهای بین راه: فرودگاه امام(ر ه) و عوارضی قم

1 صندلی خالی

345,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمینی, جنوب چهارراه چيت سازي , میدان فردوسی, قم عوارضی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 21:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه :عوارضی قم وفرودگاه امام وجنوب(چهارراه چیت سازی)و میدان فردوسی *مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

6 صندلی خالی

345,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ساری

شهرهای بین راهی

قم اتوبوس مان نیوفیس مانیتور همراه با شام

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 21:15

اتوکار: اتوبوس مانیتوردار همراه شام new face مان )
مان نیوفیس مجهز به صندلی مانیتوردار /همراه باشام رایگان

13 صندلی خالی

345,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمی, جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 21:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با 22:00 کاوه مسیر بین راه: فرودگاه امام

0 صندلی خالی

345,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , فرودگاه بین المللی امام خمینی, میدان فردوسی, قم عوارضی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
در اکثر مواقع مشترک با21:15صفه *مسیرهای بین راه:عوارضی قم فرودگاه امام جنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی *مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

8 صندلی خالی

345,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت